LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 Từ ngày 31 /12/2018 đến ngày 06/01/2019

Ngày Sáng Chiều  Thứ 2 Ngày 31/12/2018 NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH Thứ 3 Ngày 01/01/2019 NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH Thứ 4 Ngày  02/01/2019 – Lên lớp   – Nhận đề thi tại PGD – Lên lớp –        …

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 (Từ ngày 10/12/2018 đến16 /12/ 2018)

NGÀY SÁNG CHIỀU THỨ HAI ( 10/12 ) –         Tổ chức chào cờ đầu tuần. –         Lên lớp –         Hội ý GV – Kiểm tra KHBD –         Lên lớp.   THỨ BA ( 11/12 ) – Lên lớp.   – Lên lớp.   THỨ TƯ (…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 Từ ngày 5 /11/2018 đến ngày 11/11/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 Từ ngày  5 /11/2018  đến ngày 11/11/2018 Ngày Sáng Chiều  Thứ 2 Ngày 5/11/2018 –         Chào cờ đầu tuần –         Lên lớp –         Hội ý giáo viên –         Kiểm tra kế hoạch bài dạy –         Lên lớp -…