LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 Từ ngày   06/08/2018  đến ngày 11/08/2018 Ngày Sáng Chiều  Thứ 2 Ngày 06/08/2018 – Hội ý Ban giám hiệu, làm việc các tổ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 Từ ngày  30 /07/2018  đến ngày 4 /08/2018 Ngày Sáng Chiều  Thứ 2 Ngày 30/07/2018 –         Học KNS –         Hội ý HĐSP

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 Từ ngày   23/07/2018  đến ngày 28/07/2018 Ngày Sáng Chiều  Thứ 2 Ngày 23/07/2018 Học kĩ năng sống – Hội ý HĐSP

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Ngày Sáng Chiều  Thứ 2 Ngày 28/05/2018 –         Chào cờ đầu tuần. –         Lên lớp –         Hội ý HĐSP –         Tổng hợp số lượng sản phẩm STEM (100% CB,GV) Thứ 3 Ngày 29/05/2018 –         Lên lớp –         Đ/c hiệu trưởng dự tổng kết…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Ngày Sáng Chiều  Thứ 2Ngày 21/05/2018 –         Chào cờ đầu tuần. –         Đ/c Hiệu trưởng, Lan Anh tập huấn STEM tại VTC. –         Lên lớp –         Các lớp nộp biên bản bình xét thi đua –         Lên lớp Thứ 3Ngày 22/05/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Ngày Sáng Chiều  Thứ 2 Ngày 14/05/2018 –         Chào cờ đầu tuần. –         Giáo viên lên lớp –         Hội ý HĐSP –         Kiểm tra chất lượng HKII Khối…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 Từ ngày   07/05/2018  đến ngày 12/05/2018 Ngày Sáng Chiều  Thứ 2 Ngày 07/05/2018 –         Chào cờ đầu tuần. –         Kiểm tra KH bài dạy –         Giáo…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 Từ ngày   30/04/2018  đến ngày 5/05/2018 Ngày Sáng Chiều  Thứ 2 Ngày 30/04/2018 Nghỉ (Ngày chiến thắng 30/4) Hiệu trưởng dự lễ hội…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 Từ ngày   23/04/2018  đến ngày 27/04/2018 Ngày Sáng Chiều  Thứ 2 Ngày 23/04/2018 –         Chào cờ đầu tuần. –         Kiểm tra KH bài…