LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Ngày Sáng Chiều  Thứ 2 Ngày 28/05/2018 –         Chào cờ đầu tuần. –         Lên lớp –         Hội ý HĐSP –         Tổng hợp số lượng sản phẩm STEM (100% CB,GV) Thứ 3 Ngày 29/05/2018 –         Lên lớp –         Đ/c hiệu trưởng dự tổng kết…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Ngày Sáng Chiều  Thứ 2Ngày 21/05/2018 –         Chào cờ đầu tuần. –         Đ/c Hiệu trưởng, Lan Anh tập huấn STEM tại VTC. –         Lên lớp –         Các lớp nộp biên bản bình xét thi đua –         Lên lớp Thứ 3Ngày 22/05/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Ngày Sáng Chiều  Thứ 2 Ngày 14/05/2018 –         Chào cờ đầu tuần. –         Giáo viên lên lớp –         Hội ý HĐSP –         Kiểm tra chất lượng HKII Khối…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 Từ ngày   07/05/2018  đến ngày 12/05/2018 Ngày Sáng Chiều  Thứ 2 Ngày 07/05/2018 –         Chào cờ đầu tuần. –         Kiểm tra KH bài dạy –         Giáo…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 Từ ngày   30/04/2018  đến ngày 5/05/2018 Ngày Sáng Chiều  Thứ 2 Ngày 30/04/2018 Nghỉ (Ngày chiến thắng 30/4) Hiệu trưởng dự lễ hội…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 Từ ngày   23/04/2018  đến ngày 27/04/2018 Ngày Sáng Chiều  Thứ 2 Ngày 23/04/2018 –         Chào cờ đầu tuần. –         Kiểm tra KH bài…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 Từ ngày   16/04/2018  đến ngày 21/04/2018 Ngày Sáng Chiều  Thứ 2 Ngày 16/04/2018 –         Chào cờ đầu tuần. –         Kiểm tra KH bài dạy –         Giáo viên…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 Từ ngày   09/04/2018  đến ngày 15/04/2018 Ngày Sáng Chiều  Thứ 2 Ngày 9/04/2018 –         Chào cờ đầu tuần. –         Kiểm tra KH bài dạy –         Giáo…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 Từ ngày   02/04/2018  đến ngày 07/04/2018 Ngày Sáng Chiều  Thứ 2 Ngày 02/04/2018 –         Chào cờ đầu tuần. –         Kiểm tra KH bài…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 Từ ngày   26/03/2018  đến ngày 31/03/2018 Ngày Sáng Chiều  Thứ 2Ngày 26/03/2018 –         Chào cờ đầu tuần.-         Kiểm tra KH bài dạy –         Giáo…