LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 Từ ngày  1 /10/2018  đến ngày 7/10/2018 Ngày Sáng Chiều  Thứ 2 Ngày 1/10/2018 –         Chào cờ đầu tuần –         Hội ý giáo viên –         Kiểm tra kế hoạch bài dạy – Lên lớp Thứ 3 Ngày 2/10/2018 –         Lên lớp –         Duyệt…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 Từ ngày  1 /10/2018  đến ngày 7/10/2018 Ngày Sáng Chiều  Thứ 2 Ngày 1/10/2018 –         Chào cờ đầu tuần –         Hội ý giáo viên –         Kiểm tra kế hoạch bài dạy – Lên lớp Thứ 3 Ngày 2/10/2018 –         Lên lớp –         Duyệt…