Liên hệ

Trường Tiểu Học Nam Thịnh

Địa chỉ: Thôn Ngọc Thỏ , xã Tân Thịnh , huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Đặng Thị Nhẫn   – Chức vụ : Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại:  03503829857 – Email: namthinhth@gmail.com