TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THỊNH TIẾP TỤC RA QUÂN LAO ĐỘNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Tháng Năm 7, 2018 4:49 chiều

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THỊNH TIẾP TỤC RA QUÂN LAO ĐỘNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

        Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP về việc dọn vệ sinh môi trường. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học Nam Thịnh đã thực hiện làm sạch vệ sinh môi trường trong và ngoài nhà trường.

         Sau đây là một số hình ảnh của buổi tổng lao động vệ sinh môi trường.

31949841_791721974359447_7484601054449893376_n

31956121_791722161026095_5546381342826037248_n

31958554_791722247692753_1577990492291858432_n